วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ: Editorials

     ทางราชการได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นโอกาสสุดท้าย ที่เราจะได้ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำคุณูปการ ให้แก่ประเทศไทยของเรา ณ โอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนให้ ทุกท่านร่วมถวายพระเพลิงส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็น ครั้งสุดท้ายกันครับ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจได้แก่

  • แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันใน หลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่ การวินิจฉัย ให้ถูกต้องอย่างทันท่วงที และให้การรักษาอย่าง เหมาะสมจะสามารถเพิ่มอัตรารอดชีวิตในผู้ป่วย กลุ่มนี้ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของ อาการ อาการแสดง ปัจจัยชักนำ สรีระวิทยาของ โรค การวินิจฉัยและการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันใน หลอดเลือดแดงปอด
  • มิกซีดีมาโคมา คือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิด รุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญทีสุ่ดในผู้ป่วย พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่าง ถูกต้อง การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการแสดงทางคลินิก เป็นสำคัญ การรักษาด้วยไทรอยด์ฮอร์โมนอย่าง รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญโดยไม่จำเป็นต้องรอผลการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการของไทรอยด์ นอกจากนี้ การรักษาประคับประคองทั่วไป ก็สิ่งจำเป็นที่มีผลต่อ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเช่นกัน
  • ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรค หนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้ เฉพาะส่วนหรือพบกระจายทั่วตัว แต่จะมีปัญหาใน การวินิจฉัยกรณีที่เริ่มเป็นโรคหนังแข็งในระยะแรก เนื่องจากมีอาการและอาการแสดงนำได้หลายอย่าง การให้การวินิจฉัยโรคหนังแข็งแต่เนิ่นและทราบถึง ประเภทของโรคหนังแข็งจะมีส่วนช่วยในการติดตาม การดำเนินโรค วางแผนการรักษา และประเมินการ พยากรณ์โรค
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่ แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเกิด ภาวะกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจมีผล จากปัจจัยหลายอย่าง ผู้ป่วยที่เกิดภาวะกำเริบและ ต้องมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน มีปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการเกิดภาวะกำเริบ โดยจากบทความนี้พบว่า มีสองปัจจัยคาดการณ์ภาวะกำเริบคือผู้ป่วยที่มีค่า FEV1 ต่ำและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นได้น้อย ซึ่งทีมสห วิชาชีพต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

     นอกจากนี้ยังเคสศึกษาที่น่าสนใจได้แก่ อัมพฤกษ์ ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูงและภาวะ แตกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออตาร์ส่วนต้น ด้วยครับ

     หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณา ส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสารหรือ ร่วมส่งบทความต่างๆ สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับจักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ

1135
Views
55
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

Related articles

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด