บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน

ความชุกของโรคไตจากเบาหวานยังคงสูงขึ้นมานานหลายทศวรรษและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายทั่วโลก นอกจากนี้โรคไตจากเบาหวานยังมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดและ อัตราตายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor เป็นยารักษาโรค เบาหวานกลุ่มใหม่ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่หลอดไตฝอยส่วนต้น SGLT2 inhibitor สามารถ ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มการขับกลูโคสออกมาทางปัสสาวะและพบว่าผู้ป่วย ส่วนใหญ่สามารถทนต่อยาได้ดีแม้จะพบการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มขึ้นก็ตาม SGLT2 inhibitor อาจจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้โดยการควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดและกลไกอื่นอีกหลายด้าน ได้แก่ การลดน้ำาหนัก การลดความดันโลหิต การลดระดับกรดยูริกในเลือด และการลดภาวะความดันสูงภายในโกลเมอรูลัส เป็นที่น่าสนใจว่าการศึกษาทางคลินิกล่าสุดของยา empagliflozin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม SGLT2 inhibitor นั้นแสดงให้เห็น ถึงผลลัพธ์ที่ดีในด้านการลดอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ที่มีโรคหัวใจหลอดเลือด ดังนั้น SGLT2 inhibitor จึงเป็นความก้าวหน้าของยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไต จากเบาหวาน
1439
Views
17
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ
Next การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง

Related articles