ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1

ผื่นแพ้ยาเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล กลไกการเกิดผื่นแพ้ยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ชนิดที่ผ่านทางอิมมูนและไม่ผ่านทางอิมมูน การเกิดผื่นแพ้ยามีหลายรูปแบบ ทั้งชนิดที่รุนแรง และชนิดที่ไม่รุนแรง การวินิจฉัยผื่นแพ้ยาอาศัยการดูลักษณะผื่นว่าเข้าได้กับผื่นแพ้ยาหรือไม่ บางครั้งมีความจำเป็นต้อง วินิจฉัยแยกโรคจากโรคอื่นๆ ซึ่งให้ลักษณะผื่นที่คล้ายกันกับผื่นแพ้ยาได้ ร่วมกับการซักประวัติยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เป็นประจำ รวมถึงการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความรุนแรงของโรค บางกรณีมีความจำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษา การรักษาที่สำคัญที่สุด คือ การหยุดยาที่สงสัยที่จะทำให้เกิดผื่นแพ้ยา ร่วมกับ การรักษาประคับประคองตามอาการ
996
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ยาจับฟอสเฟตที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในโรคไตเรื้อรัง
Next การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย

Related articles