ปฏิกิริยาจาริช-เฮิกซัยเมอร์

รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 22 ปี เป็นโรคติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสระยะที่ 2 หลังได้รับการรักษาด้วยยาฉีด เบนซาทีน เพนิซิลลิน จี 7 ชั่วโมงมีอาการไข้ และจุกแน่นลิ้นปี่ ตรวจร่างกายมีไข้ ระบบทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปฏิกิริยา Jarisch-Herxheimer
942
Views
8
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
Next Transient Diabetic Insipidus: A Differential Diagnosis in Polyuria of Third Trimester of Pregnancy

Related articles