โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา

โรคติดเชื้อราแคนดิดาชนิดบุกรุกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำและผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากมีอัตราตายสูง การวินิจฉัยโรคได้เร็วและเริ่มการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้น
491
Views
1
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev สารเสริมชีวนะ
Next การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป

Related articles