สารเสริมชีวนะ

สารเสริมชีวนะคือจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะของมนุษย์ เมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ ปัจจุบันมี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งมีส่วนผสมของสารเสริมชีวนะ อาทิ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการศึกษาแสดงถึง ประโยชน์ของการใช้สารเสริมชีวนะในการป้องกันและรักษาโรคบางอย่าง ได้แก่ ภาวะท้องร่วงในเด็ก ภาวะท้องร่วงใน นักเดินทาง และภาวะท้องร่วงที่สัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังมีบางการศึกษาซี่งพบประโยชน์ของการใช้ สารเสริมชีวนะในความผิดปกติของระบบเดินอาหารอื่นๆ ภาวะอ้วน ภาวะดื้ออินซูลิน โรคภูมิแพ้ และมะเร็ง ซึ่งยังจำเป็น ต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการใช้สารเสริมชีวนะควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
516
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา