ยาจับฟอสเฟตที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในโรคไตเรื้อรัง

ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความสัมพันธ์กับอัตราตายที่ สูงขึ้น นอกเหนือจากการจำกัดอาหารที่มีฟอสเฟตสูงและการฟอกเลือดที่เพียงพอแล้ว พบว่าการใช้ยาจับฟอสเฟตยังคง เป็นการรักษาหลักในการควบคุมระดับของฟอสเฟตในเลือด ยาจับฟอสเฟตที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น ferric citrate และ sucroferric oxyhydroxide เป็นยาจับฟอสเฟตกลุ่มใหม่ซึ่งมีข้อดีบางประการเหนือยาจับฟอสเฟตที่ใช้ในปัจจุบัน ธาตุเหล็กจากโมเลกลุ ของ ferric citrate ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าธาตุเหล็กจากโมเลกุลของ sucroferric oxyhydroxide ดังนั้น ferric citrate จึงเป็นยาจับฟอสเฟตที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาวะฟอสเฟตในเลือด สูงและต้องการได้รับธาตุเหล็กทดแทนร่วมด้วย อย่างไรก็ตามการได้รับ ferric citrate ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนั้น ต้องระวังการเกิดภาวะเหล็กเกินด้วย สำหรับ sucroferric oxyhydroxide นั้นเหมาะสำหรับใช้ในการรักษาภาวะฟอสเฟต ในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ต้องการได้รับธาตุเหล็กทดแทน ผลลัพธ์ทางคลินิกในระยะยาวของยาจับฟอสเฟต ที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบต่อการเกิดภาวะหินปูนสะสมในผนังหลอดเลือดและอัตราตายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนั้น ยังคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
5349
Views
11
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1