ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดพิษชนิดคุกคามต่อชีวิตจากยาเมโธเทรกเซท โดยการฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการใช้ยาลิวโคเวอรินขนาดสูง

รายงานกรณีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิชนิดออสติโอซาร์โคมาที่เกิดพิษจากยาเมโธเทรกเซตแบบรุนแรงคุกคามต่อ ชีวิตภายหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดสูตรเมโธเทรกเซตขนาดสูงครั้งแรกทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ภาวะ ตับอักเสบ และภาวะกดการทำงานไขกระดูก เนื่องจากภายในโรงพยาบาลไม่มียาคาร์บอกซีเปบติเดส-จี 2 ซึ่งเป็นยาที่ใช้ รักษาโดยเฉพาะ จึงเลือกให้การรักษาผู้ป่วยโดยการฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการให้ยาลิวโคเวอริน ขนาดสูง หลังให้การรักษาด้วยวิธีดังกล่าว อาการของผู้ป่วยค่อยดีขึ้นและหายจากภาวะแทรกซ้อนภายใน 2 สัปดาห์
470
Views
4
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Next Diagnosis and Treatment of Alcoholic Ketoacidosis

Related articles