ยาลดระดับน้ำตาลกลุ่ม SGLT2 inhibitors กับโรคหัวใจล้มเหลว: ทิศทางในอนาคต

ยากลุ่ม sodium glucose co-transporter type 2 (SGLT2) inhibitors เป็นยาลดระดับน้ำตาลกลุ่มใหม่ โดยการศึกษา EMPA-REG OUTCOME พบว่าสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจล้มเหลวลงได้ร้อยละ 35 แต่ยังไม่สามารถทราบกลไกที่ชัดเจน แต่น่าจะเกิดจากฤทธิ์ osmotic diuretic ของยากลุ่มนี้ สมมุติฐานในปัจจุบัน เชื่อว่ายากลุ่มนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลว อยู่ก่อนแล้ว มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในขณะนี้ คงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการศึกษาโดยใช้หลักการของ personalized medicine ว่ายาลดระดับน้ำตาล ชนิดไหนมีความเหมาะสมในผู้ป่วย แบบจำเพาะต่อบุคคลอย่างไร
623
Views
6
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor

Related articles